تعمیر جیلی


هشدار:

این راهنما شامل تمام اطلاعات تعمیر مورد نیاز نیست. برای پرسنل مجرب و واجد شرایط می باشد. یک تکنسین غیرحرفه ای یا غیر واجد شرایط با استفاده از دفترچه راهنما یا نداشتن تجهیزات و ابزار مناسب برای تعمیر، ممکن است باعث آسیب جدی شخصی یا آسیب به خودرو شود. برای جلوگیری از آسیب شخصی یا آسیب به خودرو، لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید. – این راهنما را با دقت بخوانید. درک کامل “هشدارها و اطلاعیه ها” در بخش “نمای کلی” از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش های تعمیر شرح داده شده در این راهنما برای کار تعمیر مفید است. هنگام انجام مراحل تعمیر در این راهنما، مطمئن شوید که از ابزارهای توصیه شده استفاده کنید. در صورت استفاده از ابزاری غیر از توصیه شده یا عدم رعایت مراحل تعمیر، قبل از شروع تعمیر، از ایمنی پرسنل فنی اطمینان حاصل کنید و از صدمات شخصی یا آسیب به خودروهای مشتری جلوگیری کنید. هنگام تعویض قطعات، لطفاً از قطعات تایید شده توسط شرکت خودروسازی جیلی با همان شماره قطعه استفاده کنید. از قطعات پایین تر استفاده نکنید. برای کاهش خطر آسیب بدنی و کاهش احتمال آسیب رساندن به خودرو، لطفاً تمام هشدارها و نکات را به شدت رعایت کنید. همچنین توجه به این نکته مهم است که “هشدار” و “توجه” اغراق آمیز نیستند. عدم رعایت ممکن است منجر به عواقب خطرناکی شود. قبل از تعمیر اجزای سیستم کیسه هوا یا کار در مجاورت سیستم کیسه هوا، لطفاً به “جابگر اجزای سیستم کیسه هوا” در بخش “ایمنی” و “نماهای مسیریابی دسته سیم” در نمودار سیم کشی مراجعه کنید. مکان اجزای سیستم کیسه هوا را در خودرو درک کنید. تمام مطالب مندرج در “هشدارها و اطلاعیه ها” را به شدت دنبال کنید. نقض این موارد منجر به باز شدن کیسه هوا، آسیب شخصی یا تعمیر غیرضروری سیستم کیسه هوا می شود.

شرح و عملیات کلاچ بین موتور و گیربکس قرار دارد

کلاچ با پیچ و مهره های نگهدارنده روی سطح عقب فلایویل نگه داشته می شود. هاب اسپلاین کلاچ و شفت ورودی گیربکس اتصالات سفت و سختی را تشکیل می دهند. در حین رانندگی، راننده می تواند پدال کلاچ را فشار داده یا رها کند تا به طور موقت موتور و گیربکس را جدا کند و یا موتور و گیربکس را به تدریج وصل کند تا موتور را قطع یا به توان ورودی گیربکس منتقل کند. سیستم کلاچ عمدتاً شامل اجزای زیر است: سیستم کلاچ 3-5 قطعات محرک: صفحه فشار کلاچ. صفحه فشار کلاچ با پیچ و مهره های نگهدارنده روی فلایویل ثابت می شود. – قطعات محرک: صفحه کلاچ محور با هاب اسپلینت. هاب اسپلاین در امتداد شفت ورودی می لغزد. قطعات محرک و قطعات رانده شده از طریق فشار فنر تماس خود را حفظ می کنند. فشار توسط فنر دیافراگمی در مجموعه صفحه فشار اعمال می شود. – قطعات کار: سیستم جداسازی کلاچ شامل پدال کلاچ، شفت تقسیم، دوشاخه و یاتاقان های تقسیم می شود. هنگامی که پدال کلاچ فشار داده می شود، بلبرینگ های ایزوله فشار داده می شوند. سپس بلبرینگ میله جداسازی را به داخل صفحه فشار فشار می دهد و سپس کلاچ جدا می شود.

مطمئن شوید که خودرو شروع به کار کند: قبل از شروع، وسیله نقلیه ثابت است. اگر موتور و گیربکس اتصال سفت و سختی داشته باشند و هنگامی که یک دنده درگیر شود، به دلیل قدرت انتقال ناگهانی، وسیله نقلیه ناگهان به جلو حرکت می کند. این نه تنها باعث آسیب به قطعات مکانیکی می شود، بلکه نیروی محرکه نیز برای غلبه بر اینرسی عظیم ناشی از نیروی رو به جلو کافی نیست، به طوری که کاهش سریع سرعت موتور باعث خاموش شدن موتور می شود. اگر هنگام راه اندازی از کلاچ استفاده شود، موتور و گیربکس به طور موقت از هم جدا می شوند و سپس کلاچ به تدریج درگیر می شود. به دلیل لغزش بین قطعات محرک کلاچ و قسمت رانده، گشتاور منتقل شده از کلاچ به تدریج از صفر افزایش می یابد، در حالی که نیروی محرکه خودرو به تدریج افزایش می یابد، به طوری که خودرو به آرامی شروع به کار می کند. 2. تعویض آسان: در حین رانندگی، نیاز به تعویض مکرر دنده های مختلف برای انطباق با شرایط متغیر رانندگی وجود دارد. اگر کلاچی برای جداسازی موقت موتور و گیربکس وجود نداشته باشد، به دلیل بار آزاد نشده، دنده های مشبک گیربکس به سختی جدا می شوند. علاوه بر این، چرخ دنده هایی با سرعت های مختلف به سختی مش بندی می شوند. حتی اگر با فشار وارد مش شود، ضربه زیادی به سمت دندان وارد می شود و باعث آسیب به قطعات می شود. استفاده از کلاچ برای جدا کردن موقت موتور و گیربکس، سپس فشار سطوح دنده های مشبک اصلی به دلیل بار آزاد شده بسیار کاهش می یابد و به راحتی جدا می شوند. برای جفت چرخ دنده های مشبک دیگر، چون دنده از موتور جدا می شود، اینرسی کم است. از تعویض دنده های مناسب استفاده کنید تا سرعت محیطی دنده ها برابر یا نزدیک به مساوی باشد تا از ضربه بین دنده ها جلوگیری یا کاهش یابد. 3. جلوگیری از اضافه بار سیستم انتقال: در هنگام ترمز اضطراری، سرعت چرخ به طور ناگهانی کاهش می یابد. سیستم انتقال به موتور متصل است و دارای اینرسی چرخش است، بنابراین سرعت اولیه باقی می ماند، که گشتاور اینرسی بسیار بیشتری نسبت به موتور ایجاد می کند و باعث آسیب به قطعات پیشرانه می شود. از آنجایی که کلاچ برای انتقال گشتاور به اصطکاک متکی است، بنابراین زمانی که بار سیستم انتقال از گشتاور اصطکاک بیشتر شود، قطعات محرک کلاچ و قطعات رانده می لغزند، بنابراین از اضافه بار جلوگیری می شود.

1. اجزای خروجی روغن سیلندر اصلی

2. مهره های نگهدارنده سیلندر اصلی کلاچ

3. پین φ8 × 24

4. پایه قفلی

5. مجموعه سیلندر اصلی کلاچ

6. پدال کلاچ و پیچ پدال ترمز

7. فنر برگشت پدال کلاچ

8. پدال کلاچ

9. آستین روغن کاری

10. مهره نگهدارنده پدال

11. مهره نصب براکت پدال کلاچ و پدال ترمز

12. پیچ نصب براکت پدال کلاچ و پدال ترمز

13. براکت پدال کلاچ

14. حلقه سیم فولادی دوبل درایو پیچ

15. چاله ورودی روغن سیلندر اصلی

محور
سیلندر کلاچ را تعویض کنید. به 3.2.6.7 تعویض سیلندر کلاچ Slav
مراجعه کنید
سیلندر اصلی کلاچ مرحله 7 نشتی داخلی ندارد؟
ذخیره صحیح پدال کلاچ را بررسی کنید. 
(الف) پدال کلاچ را تا نیمه رها کنید. 
(ب) چندین بار پدال کلاچ را فشار دهید. 
(ج) برای اطمینان از صحت ذخیره پدال کلاچ بازرسی کنید. 
ذخیره پدال کلاچ؟ آره
سیلندر کلاچ را تعویض کنید. 
به 3.2.6.7 تعویض سیلندر کلاچ Slave مراجعه کنید
خیر
مرحله 8 مجموعه انتقال را بردارید.
 بررسی کنید که آیا صفحه کلاچ محرک آسیب دیده است؟
 (چه تار یا خمیده)
آره
صفحه کلاچ را تعویض کنید. به 3.2.6.5 تعویض مجموعه 
کلاچ مراجعه کنید
خیر
مرحله 9 مجموعه انتقال را بردارید.
 بررسی کنید که آیا صفحه فشار کلاچ آسیب دیده است؟
 (چه تار یا خمیده)
آره
صفحه فشار کلاچ را تعویض کنید. به 3.2.6.5 تعویض
 مجموعه کلاچ مراجعه کنید
خیر
مرحله 10 مجموعه گیربکس را بردارید، بررسی کنید که آیا صفحه
کلاچ در محور شافت ورودی گیربکس قرار دارد یا خیر؟
آره
صفحه کلاچ را تعویض کنید. به 3.2.6.5 تعویض مجموعه کلاچ
مراجعه کنید
نه
مرحله 11 سیستم عادی است.
خطای لغزش کلاچ تعریف: هنگامی که دنده اول انتخاب شده و کلاچ کاملاً
 درگیر است، خودرو به سختی استارت می خورد یا نمی تواند استارت بزند.
مرحله 1 بررسی کنید که آیا ارتفاع پدال کلاچ صحیح است یا خیر، در غیر
 این صورت سیلندر اصلی کلاچ نمی تواند به طور کامل تنظیم مجدد شود. 
حرکت بدون پدال کلاچ را اندازه بگیرید. به 3.2.6.4 تنظیم مسافرت
رایگان پدال کلاچ مراجعه کنید.
تماس سریع